"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
І
І
І


На 20 март учениците от  І"а" клас с класен р-л г-жа Гугалова и учител ЦДО г-жа Табакова с радост и гордост казаха пред всички свои гости: "Вече сме грамотни!"

Сбогуваха се с Букварчето и получиха новата си приятелка Читанката.

Рецитираха, пяха, танцуваха.

В края на Празника на буквите всеки от тях може да се похвали:

" Вече мога като батко,

да чета спокойно, гладко.

Ах, направо съм страхотно

първокласниче грамотно! "

 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "БОГ Е ЛЮБОВ" за учебната 2018/2019 година
І. Право на участие:
   В конкурса могат да участват ученици от І до VІІ клас. Участниците са разделени по възрастови групи: І-ІІ клас; ІІІ-ІV клас; V-VІ клас; VІІ клас;
   Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления:
     o проза (разказ или есе - лично творчество);
     o поезия -(лично творчество);
     o рисунка - 35 /50 см акварел или темперни бои;
     o приложни изкуства - макет.
ІІ. Етапи на провеждане Конкурсът ще се проведе на два етапа:
  І етап - участието е до 20 март 2019 г. по общини.
          Отговорник - г-жа Методиева