"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
ГРАФИK за провеждане на ДЧ по час на класа
Утвърден със заповед № 82/22.10.2015 г.

Допълнителният час на класа се взема ежеседмично за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка.
Последната седмица от месеца часът се взима от 17:00 часа за консултиране с родители.
І
І
І
Клас
Ден
Час
Кл. ръководител
I а
Вторник
12:15
Т. Узунова
I б
Вторник
12:15
Р. Захова
II а
Вторник
12:15
М. Гугалова
II б
Вторник
12:15
М. Марова
III а
Вторник
13:10
Г. Алексиев
III б
Вторник
13:10
Д. Гълъбова
IV а
Вторник
13:40
М. Каймакчийска-Кавръкова
IV б
Вторник
13:40
Н. Петрова
V а
Вторник
14:35
Т. Захова
V б
Вторник
14:35
Т. Тренова
VI а
Вторник
14:35
Ан. Милова-Петрова
VI б
Вторник
14:35
К. Марова
VII а
Вторник
14:35
Ел. Мариновска
VII б
Вторник
14:35
Ел.Тупчева
VIII
Понеделник
14:35
Н. Томова