"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
І
І
І
Заповед
Публична покана
Обобщена спрвка материали
Пълна документация за възлагане

Алгоритъм за прилагане на механизма

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние