"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
І
І
І
Заповед
Публична покана
Обобщена спрвка материали
Пълна документация за възлагане