Клуб "С математика напред" – 7а,б клас  с  ръководител  г-жа Мария Петакова
Клуб "Аз съм човекът на новото време" – 7 а,б клас  с ръководител г-жа Антоанета Похлупкова
Клуб  "Занимателна биология"   –  5 а,б ; 6 а,б клас  с  ръководител  г-жа Елена Мариновска
Клуб  "Здрав дух в здраво тяло"   –  3 а клас  с  ръководител  г-жа Теодора Орцева
Клуб "Обичам българското слово" – 2 б клас  с  ръководител  г-жа  Димка Гълъбова