"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
І
І
ІКлас
  Предмет
V A
V Б
VI A
VI Б
VII A
VII Б
VIII A
к
л
а
с
н
и
Български език и литература
11.05.
04.05.
27.04.
17.05.
10.05.
12.04.
09.05.
Математика
16.05.
16.05.
13.05.
13.05.
26.04.
25.04.
05.05.

к
о
н
т
р
о
л
н
и

р
а
б
о
т
и
Български език
16.02
26.04
11.05
27.05.
22.02
16.05
12.02
19.04
25.02
21.04
09.02
08.03
22.02
27.04
ЗИП Български език и литература
25.04
25.04
25.03
26.04
---
---
---
Математика
02.03
30.05
02.03
30.05
19.02
28.03
19.02
28.03
23.02
25.03
22.02
25.03
19.02
10.03

Английски език

22.02
18.04
06.06

22.02
18.04
06.06
11.02
24.03
31.05

11.02
28.04
30.05
11.02
14.03
30.05
24.03.
19.05.
21.03.
03.06.
11.02
20.04
31.05
ЗИП Немски език
22.03
22.03
18.04
18.04
15.03
18.04
15.03
18.04
---
ЗИП Руски език
07.06
07.06
26.02
06.06
25.02
06.06
07.03
28.03
07.03
28.03
09.02
17.03
История и цивилизация
27.05
09.05
17.05
03.05
05.05
05.05
19.05
География и икономика
31.05
26.05
26.05
27.05
03.05
04.05
31.05
Човекът и природата
18.03
18.03
31.03
01.06
24.03
01.06
---
---
---
Биология и
здр. образование
  ---
  ---
---
---
12.05
12.05
17.05
Физика и астрономия
---
---
---
---

30.03

30.03
22.04
Химия и ООС
---
---
---
---
16.05
13.05
29.02

ГРАФИK за провеждане на класни и контролни работи през втори учебен срок на 2015/2016г.
Утвърден със заповед № 189/08.02. 2016 г.