"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
Клас
Бр. групи
Модул
Ден
Час
Място
Учител
I а
1
Игри
Петък
11:35 - 1 час
Училищен двор,
парка,
физк. салон
Узунова
I б
1
Игри
Петък
11:35 - 1 час
Училищен двор,
парка,
физк. салон
Р. Захова
II а
1
Игри
Петък
11:35 - 1 час
Училищен двор,
парка,
физк. салон
Гугалова
II б
1
Игри
Петък
11:35 - 1 час
Училищен двор,
парка,
физк. салон
Марова
III а
1
Игри
Сряда
12:25 - 1 час
Училищен двор,
парка,
физк. салон
Алексиев
III б
1
Игри
Четвъртък
12:25 - 1 час
Училищен двор,
парка,
физк. салон
Алексиев
IV а
1
Игри
Понеделник
12:50 - 1 час
Училищен двор,
парка,
физк. салон
Методиева
IV б
1
Игри
Петък
12:50 - 1 час
Училищен двор,
парка,
физк. салон
Методиева
V а
1
Туризъм
Петък 
І и ІІІ седмица на месеца
14:45 - 2 часа
Местности в гората
Тренова
V б
1
Туризъм
Петък
ІІ и ІV седмица на месеца
14:45 - 2 часа
Местности в гората
Тренова
VI а
1
Волейбол
Четвъртък
13:45 - 1 час
Спортни площадки,
физк. салон
Тренова
VI б
1
Волейбол
Четвъртък
14:40 - 1 час
Спортни площадки,
физк. салон
Тупчева
VII а
1
Баскетбол
Сряда
13:45 - 1 час
Спортни площадки,
физк. салон
Тренова
VII б
1
Баскетбол
Понеделник
13:45 - 1 час
Спортни площадки,
физк. салон
Тренова
VIII
1
Футбол
Вторник
14:45 - 1 час
Спортни площадки
Тренова
ГРАФИK за провеждане на на допълнителен час по Физическо възпитание и спорт
Утвърден със Заповед № 82/22.10.2015 год.
Клас
Ден и час
Форма
Учител
II а
Сряда - 11:35 ч.
Сръчни ръце
М. Гъгалова
II б
Сряда - 11:35 ч.
Сръчни ръце
М. Марова
III б
Сряда - 12:25 ч.
Краезнание
Л. Методиева
ІV а
Сряда - 12:45 ч.
Знам и мога
М. Каймакчийска - Кавръкова
ІV б
Четвъртък - 12:45 ч.
Български език
Л. Методиева
ГРАФИK за провеждане на СИП
Утвърден със Заповед № 82/22.10.2015 год.
І
І
І

Извънкласни дейности