"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
Асоциация Родители издаде през 2012 г. и разпространи 10 000 наръчника за родители на петокласници. Благодарение на доброто сътрудничество с асоциацията, ръководството на училището на първата родителска среща, раздаде на всички родители, които имат петокласници, полезното помагало.
Помагалото дава възможност на родителите да се подготвят за един от най-важните периоди от живота на детето. Темите в наръчника са фокусирани върху здравословното поведение на децата в училище, като разглежда не само физическите, но и психическите, и социалните аспекти на училищния живот. Пети клас е време на много промени за децата, както в училище, така и извън него - преминаването от един учител към много, нова организация на учебния материал, свободното време и времето за учене, навлизането в пубертета, интерес към любовта, секса, експериментирането. Всички тези въпроси са коментирани в наръчника, който може да изтеглите от тук.