"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
І
І
І
  В края на месец декември 2011 година в нашето училище стартира изпълнението на  проект
"Бъдете с НАС и НИЙ сме като ВАС" към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския социален фонд, модул "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности".
В създаденият клуб по "Изобразително изкуство" с интерес творят ученици от различни класове под ръководството на техния ръководител Лора Методиева и специалист Виолета Делиева.