ОБУЧЕНИЕ  ЧРЕЗ  ПРЯК  ОБМЕН  И  ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  НА  ИНОВАТИВНИ  ПРАКТИКИ
    Съвременното българско дете носи в себе си огромен потенциал, но за да се развие в правилната посока, огромна е ролята на семейството и училището. Затова училището, освен знания, има за цел да развива в детето интелект, емоционална интелигентност, креативност, увереност в себе си, позитивно отношение към света и хората. С всеки изминал ден българското училище се опитва да се справи с тези високи изисквания на съвременния свят.                                     
    Един от успешните начини е чрез ползотворно сътрудничество и обменяне на опит между колеги от различни училища. С тази цел учители и първокласници от Основно училище "Христо Ботев" - Велинград  и  11 Иновативно Основно училище "Свети Пимен Зографски" - София се включиха в Националната програма "Иновации в действие", която дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място.                                                                                                                 
   
    На 19 ноември 2019 г. в София се проведе работна среща на тема: "Функционалната грамотност - условие за формиране на ефективна творческа креативност". Чрез представена презентация от учителите на XI Иновативно Основно училище "Свети Пимен Зографски" бе дадена представа за създадените иновационни практики в училището, за нововъведенията в полза на развитието и постиженията на учениците и за създадените условия на педагогическите специалисти да експериментират и популяризират своята дейност. Учителите от двете училища обсъдиха свои идеи и възможностите за прилагането им в практиката.
    "Аз осмица съм напета с две слепени колелета" бе темата на иновативния урок в І"в" клас със старши учили в начален етап  госпожа Петранка Георгиева и госпожа Анна Карагеоргиева .
Учениците успяха да съчетаят емоцията, създадена от веселите песни, посветени на математиката, с усвояването на новите знания и тяхното приложение при решаване на текстови и логически задачи. Малките гости от Велинград, с увереност в своите математически способности, се включиха с бързи и точни отговори на някои от поставените въпроси.
     От своя страна първокласниците от Основно училище "Христо Ботев"предложиха на новите си приятели практическо занимание по изобразително изкуство на тема "Грънчарство".
Техният класен ръководител г-жа Роза Захова умело ги поведе по далечните пътеки на времето, за да ги запознае с появата на първите глинени съдове, с развитието на грънчарството до наши дни и със стремежа на хората да творят, украсявайки съдовете по различни начини.
Децата се докоснаха до трудната, но интересна професия на художника, рисуващ по стените на глинените съдове и подредиха своя изложба.
Времето отлетя неусетно. Раздялата бе придружена с желание за продължение на ползотворното партньорство между двете училища за създаване и прилагане на иновациите във всички сфери на училищния живот.
Благодарим на директора на 11 Иновативно Основно училище "Свети Пимен Зографски" госпожа Августина Александрова за топлото посрещане и ползотворния учебен ден.
Мария Гугалова
Старши учител начален етап
при ОУ "Христо Ботев"- Велинград
Клип  ;  Публикация във в-к Темпо  ;  Дипляна