"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
Марияна Здравкова Байлова
Директор
Иван Георгиев Боянов
Помощник директор по учебната дейност
Приемно време: Сряда, 14:00-15:00ч.
Консултации: Вторник, 14:00-15:00ч.
І
І
І

Иван Николов Бандаков
Педагогически съветник
Приемно време: Вторник, 13:30-14:30ч.
Консултации: Вторник, 14:30-15:30ч.

Лора Тодорова Методиева
Главен учител начален етап на основното образование
Приемно време: Понеделник, 09:00-10:00ч.
Консултации: Вторник, 13:00-14:00ч.

Таня Димова Узунова
Старши учител
Класен ръководител на Iа клас
Приемно време: Петък,10:35-11:35ч.
Консултации: Сряда, 11:35-12:10ч.
Вторник,  12:55-13:30ч.
Понеделник,Четвъртък,Петък,12:20-12:55ч.

Роза Димитрова Захова
Старши учител
Класен ръководител на Iб клас
Приемно време: Четвъртък, 09:30-10:30ч.
Консултации: Вторник, 11:35-12:10ч.
Петък, 11:35-12:10ч.
Понеделник,Сряда,Четвъртък,12:20-12:55ч.

Мария Славчова Гугалова
Старши учител
Класен ръководител на IIа клас
Приемно време: Сряда, 08:45-09:45ч.
Консултации:Понеделник и четвъртък,12:25-13:05ч.

Маргарита Христова Марова
Старши учител
Класен ръководител на IIб клас
Приемно време: Понеделник, 08:45-09:45ч.
Консултации:Сряда и четвъртък,12:25-13:05ч.

Георги Иванов Алексиев
Старши учител
Класен ръководител на IIIа клас
Приемно време: Вторник, 08:45-09:45ч.
Консултации:Четвъртък,петък,12:25-13:05ч.

Димка Илиева Гълъбова
Старши учител
Класен ръководител на IIIб клас
Приемно време: Петък, 08:45-09:45ч.
Консултации:Понеделник,четвъртък,12:25-13:05ч.
                  

Мариана Петрова Каймакчийска
Старши учител
Класен ръководител на IVа клас
Приемно време: Понеделник    09:40-10:40ч.
Консултации: Сряда, 13:30-14:10ч.                    Петък, 12:50-13:30ч.

Нина Цветанова Петрова
Старши учител
Класен ръководител на IVб клас
Приемно време: Петък, 08:45-09:45ч.
Консултации:Понеделник,петък,12:50-13:30ч.


Петко Николов Качов
Старши възпитател
Приемно време: Вторник, 11:30-12:30ч.
Консултации: Вторник, 16:55-17:30ч.

Богданка Борисова Гърева
Младши възпитател
Приемно време: Понеделник, 11:30-12:30ч.
Консултации: Понеделник, 16:50-17:30ч.

Евелина Лилкова Ушева
Възпитател
Приемно време:Понеделник,11:30-12:30ч.
Консултации: Понеделник, 16:50-17:30ч.

Иванка Петрова Табакова
Младши възпитател
Приемно време: Вторник, 11:30-12:30ч.
Консултации: Вторник, 16:50-17:30ч.

Теодора Василева Орцева
Старши възпитател
Приемно време: Вторник, 11:30-12:30ч.
Консултации: Четвъртък, 12:50-13:30ч.

Лина Георгиева Георгиева
Старши възпитател
Приемно време:Понеделник,11:30-12:30ч.
Консултации: Понеделник, 16:55-17:30ч.

Снежана Иванова Керина
Възпитател
Приемно време:Понеделник,11:30-12:30ч.
Консултации: Понеделник, 16:55-17:30ч.
Татяна Алексеевна Захова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на Vа клас
Приемно време: Сряда, 11:50-12:50ч.
Консултации: Петък, 13:45-14:30ч.

Таня Томова Тренова
Младши учител по физическо възпитание и спорт
Класен ръководител на Vб клас
Приемно време: Понеделник, 09:50-10:50ч.
Консултации: Понеделник, 14:30-15:15ч.

Анета Здравкова Милова-Петрова
Старши учител по български език и литература
Класен ръководител на VIа клас
Приемно време: Вторник, 09:40-10:40ч.
Консултации: Сряда, 13:45-14:30ч.

Кипра Иванова Марова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на VIб клас
Приемно време: Вторник, 12:40-13:40ч.
Консултации:Сряда І-ІІІ клас,12:25-13:05
Четвъртък, 13:45-14:30ч.

Елена Иванова Мариновска
Учител по биология; химия и ООС
Класен ръководител на VIIа клас
Приемно време: Вторник,10:45-11:45ч.
Консултации: Сряда, 13:45-14:30ч.

Елена Цветанова Тупчева
Старши учител по руски език
Класен ръководител на VIIб клас
Приемно време: Вторник,09:50-10:50ч.
Консултации: Петък, 13:45-14:30ч.

Николина Петрова Томова
Главен учител по география,
история и цивилизация
Класен ръководител на VIII клас
Приемно време: Вторник, 12:50-13:50ч.
Консултации: Вторник, 1:25-16:10ч.

Китка Николова Овчарова
Старши учител по български език и литература
Приемно време: Четвъртък,  09:40-10:40ч.
Консултации: Четвъртък, 13:40-14:25ч.

Мария Кирилова Петакова
Старши учител по математика;
физика и астрономия
Приемно време: Петък, 12:45-13:45ч.
Консултации: Понеделник,13:45-14:30ч.

Райна Борисова Аршинкова
Старши учител по информационни технологии;
математика
Приемно време: Понеделник, 10:45-11:45ч.
Консултации: Вторник, 14:35-15:20ч.

Нина Йовчева Захова
Младши учител по музика
Приемно време: Четвъртък, 08:00-09:00ч.
Консултации: Понеделник, 13:45-14:30ч.


Иванка Димитрова Станчева
Помощник директор
по административно-стопанската дейност