"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
Марияна Здравкова Байлова
Директор
Иван Георгиев Боянов
Заместник директор
по учебната дейност
І
І
І
Мария Славчова Гугалова
Старши учител
Класен ръководител на Iа клас
Иванка Петрова Табакова
Учител ЦДО Iа клас
Маргарита Христова Марова
Старши учител
Класен ръководител на Iб клас
Богданка Борисова Гърева
Учител ЦДО Iб клас
Георги Иванов Алексиев
Старши учител
Класен ръководител на IIа клас
Йорданка Александрова Гончева
 Учител ЦДО II клас
Димка Илиева Гълъбова
Старши учител
Класен ръководител на IIб клас
Теодора Василева Орцева
Старши учител ЦДО IIIа клас
Мариана Петрова Каймакчийска
Старши учител
Класен ръководител на IIIа клас
Юлиана Георгиева Ковачева
Старши учител ЦДО IIIб клас
Нина Цветанова Петрова
Старши учител
Класен ръководител на IIIб клас
Лина Георгиева Георгиева
Старши учител ЦДО IVа клас
Таня Димова Узунова
Старши учител
Класен ръководител на IVа клас
Снежана Иванова Керина
Старши учител ЦДО IVб клас
Роза Димитровa Захова
Старши учител
Класен ръководител на IVб клас

Анета Здравкова Милова-Петрова
Старши учител по български език и литература
Класен ръководител на Vа клас
Таня Томова Тренова
Учител по физическо възпитание и спорт
Класен ръководител на Vб клас
Татяна Алексеевна Захова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на VIа клас
Кипра Иванова Марова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на VIб клас
Елена Иванова Мариновска
Учител по биология; химия и ООС
Класен ръководител на VIIа клас
Мария Кирилова Петакова
Старши учител по математика;
физика и астрономия
Класен ръководител на VIIб клас
Антоанета Христова Похлупкова
Учител по български език и литература
Елена Цветанова Тупчева
Старши учител по руски език
Таня Димитрова Драева
Старши учител по география и икономика,
история и цивилизация
Филинка Вихренова Чолакова
Учител по информационни технологии; математика
Юлиана Ковачева
Старши учител по музика
Десислава Юрукова
Ресурсен учител
Лора Тодорова Методиева
Заместник директор
по учебната дейност
Иван Николов Бандаков
Педагогически съветник