"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
Марияна Здравкова Байлова
Директор
І
І
І
Мария Славчова Гугалова
Старши учител
Класен ръководител на IIа клас
Иванка Петрова Табакова
Учител ЦДО IIа клас
Маргарита Христова Марова
Старши учител
Класен ръководител на IIб клас
Богданка Борисова Гърева
Учител ЦДО IIб клас
Георги Иванов Алексиев
Старши учител
Класен ръководител на IIIа клас
Димка Илиева Гълъбова
Старши учител
Класен ръководител на IIIб клас
Лина Георгиева Георгиева
Старши учител ЦДО IIIа,б клас
Мариана Петрова Каймакчийска
Старши учител
Класен ръководител на IVа клас
Йорданка Александрова Гончева
 Учител ЦДО IVа клас
Нина Цветанова Петрова
Старши учител
Класен ръководител на IVб клас
Юлиана Георгиева Ковачева
Старши учител ЦДО IVа,б клас
Роза Димитровa Захова
Старши учител
Класен ръководител на Iа клас
Таня Димова Узунова
Старши учител ГЦДО Iа клас

Анета Здравкова Милова-Петрова
Старши учител по български език и литература
Класен ръководител на VIа клас
Таня Томова Тренова
Учител по физическо възпитание и спорт
Класен ръководител на VIб клас
Татяна Алексеевна Захова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на VIIа клас

Катерина Александрова Похлупкова

Учител по английски език
Елена Иванова Мариновска
Учител по биология и ЗО; химия и ООС
Мария Кирилова Петакова
Старши учител по математика;
физика и астрономия
Класен ръководител на VIIб клас
Антоанета Христова Похлупкова
Учител по български език и литература
Класен ръководител на Vа клас
Елена Цветанова Тупчева
Старши учител по руски език
Таня Димитрова Драева
Старши учител по география и икономика,
история и цивилизация
Райна Борисова Аршинкова
Учител по информационни технологии и математика
Класен ръководител на Vб клас
Юлиана Ковачева
Старши учител по музика

Юлия Маркова

Ресурсен учител
Здравко Костадинов Николов
Учител по информационни технологии и компютърно моделиране
Лора Тодорова Методиева
Заместник директор
по учебната дейност
Иван Николов Бандаков
Педагогически съветник