"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
Марияна Здравкова Байлова
Директор
Иван Георгиев Боянов
Заместник директор по учебната дейност
І
І
ІМариана Петрова Каймакчийска
Старши учител
Класен ръководител на Iа клас

Гергана  Ангелова Ганчева
Учител ЦДО Iа класНина Цветанова Петрова
Старши учител
Класен ръководител на Iб клас

Теодора Василева Орцева
Старши учител ЦДО Iб класТаня Димова Узунова
Старши учител
Класен ръководител на IIа клас

Лина Георгиева Георгиева
Старши учител ЦДО IIа клас  Роза Димитрова Захова
Старши учител
Класен ръководител на IIб клас

Снежана Иванова Керина
Старши учител ЦДО IIб класМария Славчова Гугалова
Старши учител
Класен ръководител на IIIа клас

Богданка Борисова Гърева
Учител ЦДО IIIа класМаргарита Христова Марова
Старши учител
Класен ръководител на IIIб клас

Петко Николов Качов
Старши учител ЦДО IIIб класГеорги Иванов Алексиев
Старши учител
Класен ръководител на IVа клас

Цветелина Добрева Макакова
Учител ЦДО IVа класДимка Илиева Гълъбова
Старши учител
Класен ръководител на IVб клас

Василка Йорданова Гюстерова
Учител ЦДО IVб клас

Елена Иванова Мариновска
Учител по биология; химия и ООС
Класен ръководител на Vа клас

Мария Кирилова Петакова
Старши учител по математика;
физика и астрономия
Класен ръководител на Vб клас

Татяна Алексеевна Захова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на VIа клас

Таня Томова Тренова
Младши учител по физическо възпитание и спорт
Класен ръководител на VIб клас

Анета Здравкова Милова-Петрова
Старши учител по български език и литература
Класен ръководител на VIIа клас

Кипра Иванова Марова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на VIIб клас

Николина Петрова Томова
Главен учител по география,
история и цивилизация
Класен ръководител на VIII клас

Китка Николова Овчарова
Старши учител по български език и литература


Елена Цветанова Тупчева
Старши учител по руски език


Екатерина Александрова
Старши учител по информационни технологии; математика

Юлиана Ковачева
Старши учител по музика

Лора Тодорова Методиева
Заместник директор по учебната дейност
Иван Николов Бандаков
Педагогически съветник