"Невъзможното за другите, за нас е само трудно!"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
гр. Велинград
Марияна Здравкова Байлова
Директор
Иван Георгиев Боянов
Заместник директор по учебната дейност
І
І
І


Георги Иванов Алексиев
Старши учител
Класен ръководител на Iа клас

Василка Йорданова Гюстерова
Димка Илиева Гълъбова
Старши учител
Класен ръководител на Iб клас

Учител ЦДО I клас
Мариана Петрова Каймакчийска
Старши учител
Класен ръководител на IIа клас

Теодора Василева Орцева
Старши учител ЦДО IIа клас  Нина Цветанова Петрова
Старши учител
Класен ръководител на IIб клас

Юлиана Георгиева Ковачева
Старши учител ЦДО IIб класТаня Димова Узунова
Старши учител
Класен ръководител на IIIа клас

Лина Георгиева Георгиева
Учител ЦДО IIIа класРоза Димитровa Захова
Старши учител
Класен ръководител на IIIб клас

Снежана Иванова Керина
Старши учител ЦДО IIIб класМария Славчова Гугалова
Старши учител
Класен ръководител на IVа клас

Богданка Борисова Гърева
Учител ЦДО IVа класМаргарита Христова Марова
Старши учител
Класен ръководител на IVб клас

Петко Николов Качов
Учител ЦДО IVб клас

Китка Николова Овчарова
Старши учител по български език и литература
Класен ръководител на Vа клас

Кипра Иванова Марова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на Vб клас

Елена Иванова Мариновска
Главен учител по биология; химия и ООС
Класен ръководител на VIа клас

Мария Кирилова Петакова
Старши учител по математика;
физика и астрономия
Класен ръководител на VIб клас

Татяна Алексеевна Захова
Старши учител по английски език
Класен ръководител на VIIа клас

Таня Томова Тренова
Младши учител по физическо възпитание и спорт
Класен ръководител на VIIб клас

Анета Здравкова Милова-Петрова
Старши учител по български език и литература

Елена Цветанова Тупчева
Старши учител по руски език


Огнян Недялков Златев
Старши учител по география,
история и цивилизация

Филинка Вихренова Чолакова
Учител по информационни технологии; математика

Юлиана Ковачева
Старши учител по музика


Десислава Боянова Караилиева
Ресурсен учител


Лора Тодорова Методиева
Заместник директор по учебната дейност
Иван Николов Бандаков
Педагогически съветник