УВАЖАЕМИ ДАРИТЕЛИ,

        Позволете ми да изразя благодарност от името на ръководния екип на ОУ “Христо Ботев” – Велинград, от името на целия учителски колектив и лично от мое име за Вашата съпричастност и направените даренията в чест на 190-годишнината на училището.
     За всички нас Вашият жест  е израз на човечността и доброто партньорство, но и поредното доказателство, че заедно с общи усилия можем да правим добро, а именно доброто е онази сила, която ни движи напред.
     Благодарим Ви от сърце за благотворителния жест към най-голямото богатство на нашето учебно заведение – нашите възпитаници, бъдещето на нацията ни.
     В днешното трудно за всички ни време, подобен жест е проява на особено благородство и повярвайте, ние високо ценим това!
     Желаем Ви здраве и дано всички Божии благословии съпътстват, попрището, на което сте се отдали да служите!!!
    С уважение,
    МАРИЯНА БАЙЛОВА
   Директор на ОУ “Христо Ботев”, гр.Велинград
 

Надежда Ключкова и фирма “Минерали М-ООД”
Ангел Даскалов
Радослав Димов
Инж.Найден Петров
Исторически музей-Велинград
Семейство Адриана, Борислав и Димитър Станчеви
ГС “Юндола”
ЕТ  “Гама Билд” Борис Малчев
Стела Янушева
ЕТ “Мариана и Тодор Синапови”
ПГГС “Христо Ботев”
ПГИТ “Алеко Константинов”
Димитър Смиленов
Семейство Зина и Съби Хаджиеви
Златко Златанов
Георги, Цвета и Цветан Целеви
Росен Лагадински
Гергана Стефанова
Семейство  Мариана и Ангел Кавръкови
Фирма “Санкеви”
Дани Шошева
Фирма за цветя “Маргарита”
Румяна Тинева
Никола Колев
Фирма  Коцеви
Управителя на ЛВБ-НС – Красимира Малакова
Борис и Радослав Костови
Никола Шарков
Семейство Никола, Маргарита, Горица и Мария Марови
Георги Даскалов
Илко Илиев
Георги Табаков
Ангел Захов
Асен Иванов
Изп.директор на “Акварекс” Димитър Павлов
Павел Горанов
Илко и Янка Делиеви
Илия Бозев
Иван Славчев
Борис Шулев
Стефка Танчовска
фирма “Филм Комерс”
Таня Добрева
Тони Чолаков
Випуск 1959 г
“Ради-АС” ЕООД- Велинград
Румен Китов
Иван Дрянков
Венера Николова
Нонка Клинчева
Училищното настоятелство при ОУ “Хрито Ботев”
Родителите на Іа, Іб, ІІа, ІІб, ІІІа клас.
Родителите на ІІІб клас: Иван Колчагов и Даниела Калпазанова, Виктор и  Надежда Камбурови, Петър и Любка Байлови, Николай Каров, Димитър Каров, Христо Захов, Борислав Терзиев.
Родителите на ІVа клас: Александър Керин, Мария Вълкова, Лия Стефанова, Георги Чолаков, Мария Якимова, Димитър Похлупков, Сотир Наумов, Цветана Дамова
Родителите на ІVб клас: Атанас Шаламанов, Веселка Лилова, Костадин Добрев
Родителите на ІVв клас:Билял Желязков, Николина Кривулева, Звезделина Билярова, Блага Стоименова, Стоян Неделчев, Валентин Керин
Родителита на VІІб: Мохамед Харира, Ирена Гончева, Мариана Донева, Иван Китов, Веска Кацарова, Верка Керина
Община Велинград
ОбС Велинград
Колективът на ОУ “Христо Ботев”