Най – добрите в учението!

Най – добрите в изкуствата!

Най – добрите в спорта!