Споделяне на положителни училищни практики по НП „Иновации в действие “

       На 03.06.2022 г. учениците от 3 „а“ клас при Иновативно ОУ “Христо Ботев“ – Велинград посрещнаха своите гости от ОУ „ Душо  Хаджидеков “- Пловдив , НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- град Разлог, Иновативно ОУ “Захарий Круша“-София и старши експерт от РУО – Пазарджик госпожа Мехмедова. Под ръководството на старши учител начален етап Роза Захова децата сътвориха своето училище – мечта. Представиха своите произведения атрактивно и се забавляваха. Всички си пожелахме мечтите ни да се сбъднат.

    В знак на ползотворно сътрудничество госпожа Байлова – директор на Иновативно ОУ “Христо Ботев“ – Велинград връчи на нашите гости Плакет, а децата получиха награди.

    Участниците в иновацията се потопиха в приятна творческа атмосфера, която увлече не само децата, но и техните учители.

ПОСЕЩЕНИЕ ПО НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

 В ПЕРИОДА 22-25 МАЙ 2022 Г. В СОФИЯ

    На 23 и 24 май представители от Иновативно ОУ,, Христо Ботев‘‘- Велинград посетихме нашата столица. Групата бе съставена от третокласници с класен ръководител старши учител Роза Захова, старши учител Нина Петрова и учителите в групите за целодневна организация на учебния ден Йорданка Гончева и Богданка Гърева . С посещението се  реализирах една от планираните дейности за учебната 2021/2022. в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”.

      Бяхме топло посрещнати от учители и ученици на Иновативно 139  ОУ “Захарий Круша”- гр. София. Присъстваха и представители на училищата – партньори      ОУ “ Душо Хаджидеков“ – град Пловдив и НУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – град Разлог. Наблюдавахме добри педагогически практики и иновации в часовете по Човекът и природата, Музика, География и икономика в 6-ти клас, както и урок по Математика с английски език във втори клас.

       Госпожа Румяна Дончева – Директор на училището, запозна гостите със същността на иновативните дейности, участието и постигнатите резултати на учениците от училището-домакин в национални и международни програми и проекти.

         След учебните часове бе организирана интересна програма с разглеждане на забележителности в град София.

         В деня на Светите братя Кирил и Методий с огромно удоволствие присъствахме на концерт- спектакъл, посветен на 60 годишния юбилей на училището. Богатата културна програма на ученици и учители очарова със съхранените традиции, съчетани с новаторски идеи и творчество. Празникът за децата и учителите завърши с коктейл.

         Учителите и учениците от ИОУ “Христо Ботев” – гр. Велинград  сме удовлетворени от гостуването си в град София. Създадените контакти, сътрудничество и обмяната на опит между двете иновативни училища считаме за добро начало за бъдеща съвместна работа.

Споделяне на положителни училищни практики по НП “Иновации в действие “

       На 04.06.2021 г учениците от 2 “а” клас при Иновативно ОУ “Христо Ботев“ – Велинград посрещнаха своите гости от Частно СУ “Дружба”- Пловдив и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- с. Бачево, общ. Разлог. Под ръководството на старши учител начален етап Роза Захова децата сътвориха уникални карнавални маски. Представиха своите произведения атрактивно и участваха в пъстър карнавал.

     Представители от нашето училище – четирима педагогически специалисти  Юлиана Ковачева -ЗДУТД, старши учителите Мария Петакова, Мария Гугалова , Таня Узунова  и четирима  ученици от четвърти и пети клас, посетиха Частно СУ „Дружба“ – Пловдив.    Те участваха съвместно на 08.06.2021 г в открити уроци по математика в четвърти и в пети клас. Използвайки възможностите на JUMP MATH децата се убедиха в атрактивната страна на математическата наука, решаваха интересни задачи, споделяха опит , умения и познания.

    В знак на ползотворното  сътрудничество участниците в програмата получиха

Почетен плакет.

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРЯК ОБМЕН И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ

            Съвременното българско дете носи в себе си огромен потенциал, но за да се развие в правилната посока, огромна е ролята на семейството и училището. Затова училището, освен знания, има за цел да развива в детето интелект, емоционална интелигентност, креативност, увереност в себе си, позитивно отношение към света и хората. С всеки изминал ден българското училище се опитва да се справи с тези високи изисквания на съвременния свят.

Един от успешните начини е чрез ползотворно сътрудничество и обменяне на опит между колеги от различни училища. С тази цел учители и първокласници от Основно училище “Христо Ботев” – Велинград  и  11 Иновативно Основно училище “Свети Пимен Зографски” – София се включиха в Националната програма “Иновации в действие”, която дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място.

На 19 ноември 2019 г. в София се проведе работна среща на тема: “Функционалната грамотност – условие за формиране на ефективна творческа креативност”. Чрез представена презентация от учителите на 11 Иновативно Основно училище “Свети Пимен Зографски” бе дадена представа за създадените иновационни практики в училището, за нововъведенията в полза на развитието и постиженията на учениците и за създадените условия на педагогическите специалисти да експериментират и популяризират своята дейност. Учителите от двете училища обсъдиха свои идеи и възможностите за прилагането им в практиката.

“Аз осмица съм напета с две слепени колелета” бе темата на иновативния урок в І”в” клас със старши учили в начален етап  госпожа Петранка Георгиева и госпожа Анна Карагеоргиева .Учениците успяха да съчетаят емоцията, създадена от веселите песни, посветени на математиката, с усвояването на новите знания и тяхното приложение при решаване на текстови и логически задачи. Малките гости от Велинград, с увереност в своите математически способности, се включиха с бързи и точни отговори на някои от поставените въпроси.

От своя страна първокласниците от Основно училище “Христо Ботев”предложиха на новите си приятели практическо занимание по изобразително изкуство на тема “Грънчарство”. Техният класен ръководител г-жа Роза Захова умело ги поведе по далечните пътеки на времето, за да ги запознае с появата на първите глинени съдове, с развитието на грънчарството до наши дни и със стремежа на хората да творят, украсявайки съдовете по различни начини. Децата се докоснаха до трудната, но интересна професия на художника, рисуващ по стените на глинените съдове и подредиха своя изложба.

Времето отлетя неусетно. Раздялата бе придружена с желание за продължение на ползотворното партньорство между двете училища за създаване и прилагане на иновациите във всички сфери на училищния живот. Благодарим на директора на 11 Иновативно Основно училище “Свети Пимен Зографски” госпожа Августина Александрова за топлото посрещане и ползотворния учебен ден.

Мария Гугалова

Старши учител начален етап при ОУ “Христо Ботев“- Велинград