Споделяне на положителни училищни практики по НП „Иновации в действие „

       На 04.06.2021 г учениците от 2 „а“ клас при Иновативно ОУ “Христо Ботев“ – Велинград посрещнаха своите гости от Частно СУ „Дружба“- Пловдив и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Бачево, общ. Разлог. Под ръководството на старши учител начален етап Роза Захова децата сътвориха уникални карнавални маски. Представиха своите произведения атрактивно и участваха в пъстър карнавал.

     Представители от нашето училище – четирима педагогически специалисти  Юлиана Ковачева -ЗДУТД, старши учителите Мария Петакова, Мария Гугалова , Таня Узунова  и четирима  ученици от четвърти и пети клас, посетиха Частно СУ „Дружба“ – Пловдив.    Те участваха съвместно на 08.06.2021 г в открити уроци по математика в четвърти и в пети клас. Използвайки възможностите на JUMP MATH децата се убедиха в атрактивната страна на математическата наука, решаваха интересни задачи, споделяха опит , умения и познания.

    В знак на ползотворното  сътрудничество участниците в програмата получиха

Почетен плакет.