Марияна Здравкова Байлова

Директор mariyana.baylova@edu.mon.bg

Юлиана Ковачева

Заместник - директор учебно-творческа дейност и учител по музика yuliana.kovacheva@edu.mon.bg

Лора Тодорова Методиева

Заместник - директор по учебната дейност
lora.metodieva@edu.mon.bg

Иван Николов Бандаков

Педагогически съветник ivan.bandakov@edu.mon.bg

Георги Иванов Алексиев

Старши учител
Класен ръководител на IIа клас georgi.aleksiev@edu.mon.bg

Димка Илиева Гълъбова

Старши учител
Класен ръководител на IIб клас dimka.galabova@edu.mon.bg

Лина Георгиева

Старши учител
Класен ръководител на IIIа клас lina.ge.georgieva@edu.mon.bg

Нина Цветанова Петрова

Старши учител
Класен ръководител на IIIб клас nina.ts.petrova@edu.mon.bg

Роза Димитровa Захова

Старши учител
Класен ръководител на IVа клас roza.zahova@edu.mon.bg

Мария Славчова Гугалова

Старши учител
Класен ръководител на Iа клас maria.gugalova@edu.mon.bg

Таня Димова Узунова

Старши учител ГЦДО Iа клас Класен ръководител на Iб клас tanya.uzunova@edu.mon.bg

Димка Кривулева

Група целодневна организация на учебния ден IIа клас dimka.krivuleva@edu.mon.bg

Йорданка Георгиева Гончева

Група целодневна организация на учебния ден IIб клас yordanka.goncheva@edu.mon.bg

Анна Кондарева

Група целодневна организация на учебния ден - IVa клас anna.kondareva@edu.mon.bg

Иванка Петрова Табакова

Група целодневна организация на учебния ден - 1 - I ЦДО ivanka.pe.tabakova@edu.mon.bg

Богданка Борисова Гърева

Група целодневна организация на учебния ден - 3 - IV ЦДО и учител по немски език V - VII клас. bogdanka.gareva@edu.mon.bg

Таня Томова Тренова

Учител по физическо възпитание и спорт Класен ръководител на VIа клас tanya.trenova@edu.mon.bg

Таня Димитрова Драева

Старши учител по география и икономика, история и цивилизация Класен ръководител на VIб клас tanya.draeva@edu.mon.bg

Мария Кирилова Петакова

Старши учител по математика; физика и астрономия Класен ръководител на VIIа клас
maria.ki.petakova@edu.mon.bg

Елена Иванова Мариновска

Старши учител по биология и ЗО; химия и ООС Класен ръководител на VIIб клас
elena.marinovska@edu.mon.bg

Антоанета Христова Похлупкова

Учител по български език и литература antoaneta.pohlupkova@edu.mon.bg

Калина Бояджиева

Учител по английски език Класен ръководител на Vб клас kalina.boyadzhieva@edu.mon.bg

Анета Здравкова Милова-Петрова

Старши учител по български език и литература
aneta.milova-petrova@edu.mon.bg

Райна Борисова Аршинкова

Старши учител по информационни технологии и математика rayna.arshinkova@edu.mon.bg

Николай Янков Николов

Ръководител направление ИКТ 1301699IT@edu.mon.bg

Елена Цветанова Тупчева

Старши учител по руски език elena.tupcheva@edu.mon.bg

Катерина Александрова Похлупкова

Учител по английски език
Класен ръководител на Va клас katerina.pohlupkova@edu.mon.bg

Юлия Маркова

Ресурсен учител и логопед yulia.di.markova@edu.mon.bg