Марияна Здравкова Байлова

Директор mariyana.baylova@edu.mon.bg

Юлиана Ковачева

Заместник - директор учебно-творческа дейност и учител по музика yuliana.kovacheva@edu.mon.bg

Лора Тодорова Методиева

Заместник - директор по учебната дейност
lora.metodieva@edu.mon.bg

Иван Николов Бандаков

Педагогически съветник ivan.bandakov@edu.mon.bg

Георги Иванов Алексиев

Старши учител
Класен ръководител на IIIа клас georgi.aleksiev@edu.mon.bg

Димка Илиева Гълъбова

Старши учител
Класен ръководител на IIIб клас dimka.galabova@edu.mon.bg

Лина Георгиева Георгиева

Старши учител Класен ръководител на IVа клас lina.ge.georgieva@edu.mon.bg

Нина Цветанова Петрова

Старши учител
Класен ръководител на IVб клас nina.ts.petrova@edu.mon.bg

Роза Димитровa Захова

Старши учител
Класен ръководител на Iб клас roza.zahova@edu.mon.bg

Мария Славчова Гугалова

Старши учител
Класен ръководител на IIа клас maria.gugalova@edu.mon.bg

Таня Димова Узунова

Старши учител IIб клас Класен ръководител на IIб клас tanya.uzunova@edu.mon.bg

Ралица Кирилова Кирова

Учител Iа клас Класен ръководител на Iа клас ralitsa.k.kirova@edu.mon.bg

Юлия Радостинова Кадьова

Група целодневна организация на учебния ден IIIа клас iulia.kadiova@edu.mon.bg

Йорданка Георгиева Керина

Група целодневна организация на учебния ден IIIб клас yordanka.goncheva@edu.mon.bg

Анна Валентинова Кондарева

Група целодневна организация на учебния ден - Ia клас anna.kondareva@edu.mon.bg

Иванка Петрова Табакова

Група целодневна организация на учебния ден - 2 - II ЦДО ivanka.pe.tabakova@edu.mon.bg

Богданка Борисова Гърева

Група целодневна организация на учебния ден - 4 - V ЦДО bogdanka.gareva@edu.mon.bg

Димитър Илиев Бодуров

Учител по физическо възпитание и спорт Класен ръководител на VIIа клас dimitar.bodurov@edu.mon.bg

Таня Димитрова Драева

Старши учител по география и икономика, история и цивилизация Класен ръководител на VIIб клас tanya.draeva@edu.mon.bg

Гергана Христова Карафезиева

Старши учител по математика; физика и астрономия gergana_dan@abv.bg

Елена Иванова Мариновска

Старши учител по биология и ЗО; химия и ООС Класен ръководител на Vа клас
elena.marinovska@edu.mon.bg

Антоанета Христова Похлупкова

Учител по български език и литература antoaneta.pohlupkova@edu.mon.bg

Калина Иванова Бояджиева

Учител по английски език Класен ръководител на VIб клас kalina.boyadzhieva@edu.mon.bg

Мария Радославова Николова

Учител по български език и литература
mariduleva@gmail.com

Райна Борисова Аршинкова

Старши учител по информационни технологии и математика rayna.arshinkova@edu.mon.bg

Николай Янков Николов

Ръководител направление ИКТ 1301699IT@edu.mon.bg

Катерина Александрова Похлупкова

Учител по английски език
Класен ръководител на VIa клас katerina.pohlupkova@edu.mon.bg

Юлия Димитрова Маркова

Ресурсен учител и логопед yulia.di.markova@edu.mon.bg