Клуб по интереси Тема: „Обичам родния език“

Клуб „Занимателна математика“ а учениците от 6а и 6б клас.

С математиката учим и творим.

Клуб „Светът на математиката“ Тема: „Невъзможни фигури“

Клуб „Любознайко“ ІVб клас

Клуб „Любознайко“ ІVа клас

Клуб „Светът на математиката“ Тема: „Приложна математика“