Клуб „Светът на математиката“ Тема: „Невъзможни фигури“

Клуб „Светът на математиката“ Тема: „Приложна математика“

Клуб „Светът на математиката“ Тема: „Приложна математика“