Като за предколедно, заниманието на клуб „Обичам родния език“ беше и занимателно.С въпроси от рубриките „Буква, азбука, писмо“, „Каламбури, епиграми, сбърканици“, „Творчески задачи“. И с пожелания за весели празници.

Пет години
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Клуб ,,Аз съм човекът на новото време „
Ръководител: Антоанета Похлупкова учител БЕЛ

И тази учебна година клубът,,Аз съм човекът на новото време “ продължава своята дейност, участници са учениците от 7.Б клас. Освен с развитие на комуникативните си компетентности те продължават да се запознават с българската история и традиции, като посетиха Историческия музей на Велинград и разгледаха изложба за живота и делото на Гоце Делчев.
Те дариха на постоянната експозиция на музея издание на романа ,,Под игото“ от 1938г. и автентична родопска престилка наследство от Пеевия род.
Ръководител на клуба: Антоанета Похлупкова, учител по БЕЛ

Клуб по интереси Тема: „Обичам родния език“

Клуб „Занимателна математика“ а учениците от 6а и 6б клас.

С математиката учим и творим.

Клуб „Светът на математиката“ Тема: „Невъзможни фигури“

Клуб „Любознайко“ ІVб клас

Клуб „Любознайко“ ІVа клас

Клуб „Светът на математиката“ Тема: „Приложна математика“